Disclaimer

De inhoud van de website van Barth Slijkhuis BV is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Barth Slijkhuis BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website en de daaraan gekoppelde documenten. Barth Slijkhuis BV kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

 

Een bezoeker is niet gerechtigd de in deze website opgeslagen informatie (inclusief vormgevingsaspecten) openbaar te maken of te verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barth Slijkhuis BV. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten en/of copyright.

 

Op deze website kunnen links naar andere sites staan. Barth Slijkhuis BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en relevantie van deze websites. Het gebruik van de links is op eigen risico.

 

Contact:

Barth Slijkhuis BV - prof. Winternitzlaan 3 - 6957 DM Laag Soeren - 0313 619264